Tuesday, 14 June 2011

Karnival Lelongan Awam Hartanah Kulim (KLAHK) 2011

Pejabat Tanah Kulim telah menganjurkan Karnival Lelongan Awam Hartanah Kulim (KLAHK) 2011 pada 26/05/2011 dari jam 9.00 pagi sehingga 5.00 petang bertempat di Dewan Putra, Kulim. Karnival tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan (JKPTG) iaitu Tuan Haji Mustafa Kamal Bin Ajib.

Ringkasan bilangan kes lelong pada hari karnival 2011:

208 Kes - notis lelongan dikeluarkan. Bernilai 26.14 juta
Kategori Hartanah yang dilelong:
BIL.
SYARAT TANAH

BILANGAN KES

BANGUNAN

1
KEDIAMAN:
Rumah Teres
Rumah Berkembar
Rumah Sesebuah


144
  44
    7
2
KEDAI:


Rumah Kedai
    5
3
Industri
    5
4
PERTANIAN:


Kebun Getah
    3
JUMLAH KES / AMAUN
208

-         Kes-kes lelongan karnival merupakan sebahagian besar dari 774 kes yang dikeluarkan perintah jual/notis lelongan bagi tahun 2010, berbanding dengan tahun 2009 iaitu sebanyak 280 kes sahaja, begitu juga bagi tahun-tahun yang sebelumnya.

Tahun 2010-kes lelongan dijalankan : 774
Tahun 2009-kes lelongan dijalankan : 280
Perbezaan kes yang dapat dilaksanakan lelongan adalah :      494 kes ( 63.82% )
-         Ini merupakan satu tindakan kearah kebaikan dari segi mengurangkan tunggakan kes-kes/fail-fail yang menunggu giliran untuk dilelong. Kes-kes/fail-fail ini akan dilelong berulangkali sekiranya tiada pembida/pembeli. Iaitu lelongan pertama, kedua dan ketiga,. Adakalanya sehingga lelongan yang keempat dan kelima. Ini adalah kerana atas permintaan pemegang gadaian dan budi bicara Pentadbir Tanah.
-         Jadual menunjukan berbezaan peratusan kes yang selesai(tutup fail), mengikut bilangan permohonan lelongan dari tahun 2003 sehingga tahun 2009 dan tahun 2010:-

Tahun
Bilangan kes
Kes yang
selesai
Baki kes
Peratusan kes selesai
2009
1630
1010
620
61.96
2010
1774
1348
426
75.99
 

No comments:

Post a Comment