Sunday, 13 March 2011

Lawatan Panel Penilaian Akhir Anugerah Inovasi Pentadbiran Daerah Dan Tanah 2010

Lawatan Panel-panel audit ICU, JPM Penilaian Akhir Anugerah Inovasi Pentadbiran Daerah Dan Tanah 2010 telah diadakan pada 24/02/2011 di Pejabat Tanah Kulim. Penilaian ini adalah bagi meneliti fail-fail serta rekod yang telah dikemaskini. Pemantauan telah dilakukan dengan terperinci serta maklumbalas positif telah diberikan kepada jabatan. Satu senarai laporan maklumbalas telah dikemukakan kepada panel penilai selepas lawatan berkenaan dijalankan.

No comments:

Post a Comment